Välkommen!
Enhörna Teaterförening 1991-2017

På föreningens årsmöte togs beslut om nedläggning av Enhörna Teaterförening, då antalet aktiva medlemmar under en längre tid tyvärr varit för få för att aktivt driva föreningen vidare. Vi vill tacka alla besökare och medverkande i våra teaterproduktioner och på våra julmarknader för de här åren och hoppas att teatertraditionen någon dag lever vidare i Enhörna.

Julmarknaden tas från och med i år över av Över-Enhörna Bygdegårdsförening och kommer äga rum på Hembygdsgården i Över-Enhörna.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Enhörna Teaterförening
Kalender


FacebookReseplanerare

Snabbaste vägen till oss med SL